Menu:

Doelstellingen van het project BRAVO

 • BRAVO wil brand en brandwonden voorkomen en biedt hiervoor vormingen aan bestemd voor verschillende doelgroepen.
 • Het project wil preventie bij die doelgroepen te brengen waar die het meest noodzakelijk is.
 • Er is een uniform opleidingspakket rond brand en brandwonden ontwikkeld en samengesteld op basis van de reeds bestaande materialen. De vormingen zijn speels en interactief. Een verfrissende aanpak!
 • De verschillende aanwezige materialen zijn in 1 multifunctioneel pakket verwerkt.
 • Het opleidingspakket kan worden aangewend voor de verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen.
 • Er is een vormingspakket samengesteld naar anderstaligen/ kansarmen toe.
 • Er zijn verschillende BRAVO consulenten per doelgroep opgeleid om deze vormingen te geven.
 • De vormingen kunnen aangevraagd worden door betrokken organisaties, zoals Loco’s (loco regionaal gezondheidsoverleg en –organisatie), scholen, mutualiteiten, socioculturele organisaties, lokale besturen, integratiediensten, brandweer, Rode Kruis, Kind & Gezin, Gezinsbond.

Onze vormingen

BRAVO heeft vormingen gericht op:
 

 • Kleuters
 • Lagere school kinderen 2de graad
 • Lagere school kinderen 1ste en 3de graad
 • Secundair en hoger  onderwijs 
 • Buitengewoon onderwijs
 • Jeugdverenigingen
 • Ouders, senioren en grootouders
 • Sociale verenigingen
 • Onthaalouders en kinderopvang
 • Professionele opleidingen voor kleine bedrijven en organisaties
 • Safety days

Wie kan een vorming aanvragen?
 

 • scholen
 • elke organisatie die betrokken is bij de preventie van brand en  brandwonden
 • elke organisatie die in contact staat/communiceert met /opleiding geeft aan de doelgroepen
 • elke jeugdorganisatie
 • elk bedrijf /persoon
 • typologie partners
  • organisaties actief in het domein “brandwonden”
  • logo’s, inburgeringbureau’s, scholen, OCMW, ...
  • Rode Kruis Vlaanderen, Kind en Gezin, Gezinsbond, ...
  • Vlaamse Brandweervereniging en korpsen