Menu:

SOCIALE VERENIGINGEN (ouderen, senioren, kansarmen)

Sociale verenigingen (ouderen, senioren, kansarmen)

De vorming heeft tot doel sociaal zwakkeren in onze samenleving te sensibiliseren rond de thema's brand en brandwonden. Deze groep lopen binnen onze samenleving het grootste risico op brand en brandwonden. Het blijft vandaag een uitdaging deze mensen te waarschuwen rond de gevaren die ze lopen binnen hun dagelijkse leefwereld.
 

 

 

Volgende thema’s kunnen aan bod komen :
- risico op brand en brandwonden thuis
- brandpreventie thuis
- brandwondenpreventie thuis
- EHBO bij brandwonden
- wanneer kan ik zelf mijn brandwonden verder zorgen en wanneer niet?
 

Wie kan deze vorming aanvragen?

Socioculturele organisaties voor ouderen en senioren.
Organisaties die zich inzetten voor kansarmen die een notie hebben van het Nederlands.  

Procedure

Duur vorming: 2 uur
 

Waar? De aanvrager geeft de locatie door

Voorwaarden:
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
80 euro + verplaatsingsvergoeding consulent.
 
Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur.  
 
Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken.
Na de inschrijving ontvangen jullie een bericht met de informatie over uw inschrijving.
Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving
 
Annulaties/Wijzigingen:

Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.