Menu:

Lagere school 2de graad

LAGERE SCHOOL 2DE GRAAD

DOEL: Het doel van de opleiding bestaat er in dat kinderen gevaarlijke situaties herkennen en veilig maken, op zoek gaan naar gevaar, vluchten, raad geven bij een ongeval, eerste hulp bij brandwonden, ...

 

DE DOE-DOOS

Een doe-doos, speciaal ontwikkeld voor de 2de graad van het lager onderwijs

  • Een volledige lesvoorbereiding (volgens de eindtermen)

Aansluitend bij de doe doos BRAND BRAND BRAND bieden wij ook nog extra didactisch materiaal aan om mee aan de slag te gaan. Dit bestaat uit een werkboekje voor elke leerling en een preventieboekje voor de ouders zodat zij ook betrokken worden bij dit project. Dit materiaal is gratis - je betaalt enkel de transportkosten.

 

Nieuw! DOE-DOOS met talrijke methodieken

 

 

 

Prijs: 79,99 € (incl. BTW)

Aanvraag vorming

Scholen of klassen, die een Doe-doos hebben besteld, kunnen een consulente aanvragen. De consulente gebruikt tijdens de opleiding werkboekjes (voor elke leerling). De werkboekjes zijn gratis. U betaalt alleen de verzendingskosten van de boekjes. Bestellen van Doe-doos en werkboekjes via “Bestel lesmateriaal”.

Kostprijs:
45 euro (forfaitaire verplaatsingsvergoeding consulent)

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.

BEZOEK AAN DE BRANDWEERKAZERNE

Bij het programma hoort een bezoek aan de brandweer (indien uw  brandweerzone deelneemt aan het BRAVO programma). U kunt 3 voorkeurdata opgeven voor dit bezoek. 

AANVRAGEN BEZOEK AAN DE BRANDWEERKAZERNE, KLIK HIER

 

PRAKTISCH

  • Aanvragen voor bezoek aan brandweer of les door een consulent(e): minstens 4 weken op voorhand.
  • Wijzigingen of annulaties dienen doorgegeven te worden ten laatste een maand voor datum van het bezoek naar preventie@stichtingbrandwonden.be
  • Nadat afspreken met brandweer en consulent(e) zijn vastgelegd, ontvangt u een definitieve bevestiging
  • Bestelde dozen en werkboekjes worden niet teruggenomen/terugbetaald.
  • Hebt u een bestelbon nodig, vermeld het dan in de opmerking.