Menu:

Safety days voor bedrijven en organisaties

Safety days voor bedrijven en organisaties

Deze vorming is bestemd voor bedrijven/organisaties die voor hun werknemers of klanten een veiligheidsdag willen organiseren rond het thema brand en brandwonden.
De veiligheidsdag wordt opgebouwd naar wens van het bedrijf/organisatie. Deze kan bestaan uit minimaal 2 tot maximaal 4 verschillende workshops. De thema’s worden samengesteld en uitgewerkt in samenspraak met de aanvrager. Voor de workshops kan beroep worden gedaan op de verschillende demo-stands (rookmobiel, opblaasbare rookhuizen, brandpreventiemiddelen, blusmiddelen, … ) waarover de Stichting Brandwonden beschikt.

Procedure

De aanvraag kan online gebeuren via deze website
 
Gelieve een summiere beschrijving te willen geven over het opzet, locatie en deelnemers aan het programma.

Gelieve een contactpersoon te vermelden

Onze preventieadviseur zal na de aanvraag contact opnemen met U om verder overleg te plegen rond de samenstelling van het  programma.


Prijs: in functie van behoefte/programma wordt een offerte opgesteld