Menu:

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs

De vorming is uitgewerkt rond het thema preventie brand en brandwonden
Deze vorming wordt op maat en het niveau van de doelgroep opgebouwd en samengesteld. Deze kan gegeven worden vanuit preventief oogpunt of na een ongeval met brandwonden.
Volgende thema’s kunnen aan bod komen:

- brandpreventie thuis en omgeving
- brandwondenpreventie thuis en omgeving
- EHBO bij brandwonden
- herkennen van brandwonden (inschatten diepte)

Wie kan deze vorming aanvragen?

Leerkrachten en directies uit het buitengewoon onderwijs.

Procedure

Duur vorming: 2 uur
 
Waar? De aanvrager geeft de locatie door

Voorwaarden:
De aanvrager voorziet een lokaal met een beamer (projector) en voorzieningen om een laptop aan te sluiten.
 
Kostprijs:
80 euro + verplaatsingsvergoeding consulent.
 
Facturatie:
De factuur wordt verstuurd na de inschrijving, betaling 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien u voor een uitgave een bestelbon nodig hebt klik hier.

Inschrijvingen:
Dienen ons ten laatste 4 weken op voorhand te bereiken
Na inschrijving ontvangen jullie een bericht met de informatie over uw inschrijving.
Nadat de afspraken afgewerkt zijn, ontvangt u een bevestiging van definitieve inschrijving
 
Annulaties/Wijzigingen:
Dienen doorgegeven te worden naar prevention@burnsfoundation.eu ten laatste een maand voor de opleiding. Indien annulatie niet tijdig wordt ontvangen, wordt de totale kostprijs doorgerekend.
 
Contact:
Tten einde optimale communicatie te verzekeren, ook binnen uw school, verzoeken wij u bij de inschrijving ook de contact gegevens van secretariaat/directie te vermelden.

Uw referentienummer op de factuur?

Indien uw referentie op de factuur dient vermeld te worden, gelieve deze te vermelden bij de opmerkingen. Suggestie: vraag aan uw directie of een referentienummer nodig is om tot betaling van de factuur te kunnen overgaan. Eens de inschrijving afgewerkt is, kunnen geen referenties meer toegevoegd worden.